Minh Tam 20 nam

Lịch treo tường

Mẫu lịch 07

Mẫu lịch 07

Giá: 391.000 VNĐ

Kích thước 32x47cm

13 tờ- in 1 mặt

 

 

Số lượng:

Đăng nhập để đặt hàng

Mẫu lịch 04

Mẫu lịch 04

Giá: 224.000 VNĐ

Kích thước: 32x47 cm

7 tờ, in 1 mặt

Gửi hình ảnh cho chúng tôi để tự tạo cho mình một cuốn lịch của cá nhân. 

 

Số lượng:

Đăng nhập để đặt hàng

Mẫu lịch 05

Mẫu lịch 05

Giá: 224.000 VNĐ

Kích thước: 32x47cm

7 tờ- in 1 mặt

Bạn hoàn toàn có thể sử dụng hình ảnh của riêng mình để tự tạo nên 1 cuốn lịch cho riêng mình.

Số lượng:

Đăng nhập để đặt hàng

Mẫu lịch 06

Mẫu lịch 06

Giá: 391.000 VNĐ

Kích thước : 32x47cm

7 tơ in 1 mặt

Bạn có thể sử dụng hình ảnh của mình để làm 1 cuốn lịch cá nhân. Độ phân giải gốc tối là 300dpi.

Số lượng:

Đăng nhập để đặt hàng

Mẫu lịch 02

Mẫu lịch 02

Giá: 224.000 VNĐ

Kích thước 32x47 cm

7 tờ - in 1 mặt.

Có thể sử dụng hình của bạn để làm lịch. Độ phân giải gốc tối ưu: 300dpi

 

Số lượng:

Đăng nhập để đặt hàng

Mẫu lịch 01

Mẫu lịch 01

Giá: 224.000 VNĐ

Kích thước 32x47 cm

7 tờ

Gửi hình ảnh của bạn cho chúng tôi để tự tạo cho mình một cuốn lịch đậm dấu ấn cá nhân.

Số lượng:

Đăng nhập để đặt hàng

Mẫu lịch 03

Mẫu lịch 03

Giá: 224.000 VNĐ

Kích thước; 32x47 cm

7 tờ 

Gửi hình cho chúng tôi để có 1 cuốn lịch treo tường cá nhân hoá.

 

Số lượng:

Đăng nhập để đặt hàng

Mẫu lịch 08

Mẫu lịch 08

Giá: 224.000 VNĐ

Kích thước 32x47cm 

7 tờ- in 1 mặt

 

Số lượng:

Đăng nhập để đặt hàng


Dịch Vụ MinhTamProLab

Danh mục in
Gửi tin nhắn